Een favoriet bij ons op kantoor is Edge, de browser die opengl32.dll ontbreekt in Windows 7 Microsoft voor het eerst uitbracht met Windows 10. Ook al hebben Microsoft Edge en Google Chrome dezelfde basis doordat ze met open source Chromium gebouwd zijn, zijn er veel gebieden waarin ze van elkaar verschillen. Om erachter te komen welke browser de beste is, gaan we Microsoft Edge en Google Chrome met elkaar vergelijken.

  • Zo nodig gaat de inspectie dan ook met de school in gesprek.
  • Via een invulscherm krijgt de beheerder de mogelijkheid om een nieuwe gemeente in te voeren.
  • De radio werkt goed, ik kan diverse zenders kiezen met een goede geluidskwaliteit.
  • Omdat Windows Phone het einde van de algemene ondersteuning heeft bereikt, hebben we alle gerelateerde instanties uit de Workspace ONE UEM console verwijderd.
  • Dit moet altijd in tweevoud zijn, met name een factuur en creditnote.

Ook het Centraal Planbureau holt erachteraan als het gaat om de BIK. Het is duidelijk dat Nederland de afgelopen kabinetsperiode erop achteruit is gegaan. Daarbij speelden de belastingen een belangrijke rol. Energiebelastingen duwen huishoudens onder de armoedegrens en brengen mensen tot wanhoop, en dat terwijl de kale energieprijzen op een historisch laagtepunt staan.

Rob Haantjes blijft hoofdcoach HC Oranje

Hiermee is het mogelijk om digitaal documenten vast te leggen. Bijvoorbeeld een mail over de betaalachterstand of een brief die is ontvangen. Dus moet een contract beëindigd worden en wordt de einddatum niet geaccepteerd, dan moet hier de factuurregel voor de nieuw periode verwijderd worden voordat de einddatum gezet kan worden. Dit is de omschrijving die op de factuur wordt meegenomen. Dit is een vrij veld om een referentie van het contract in te geven. Om duidelijk te maken dat het om een onderbroken lidmaatschap gaat en er dus geen sprake is van een jubileum. Deze datum bepaalt ook per wanneer de functie zichtbaar is op de website als er een koppeling is gemaakt met de website.

Vrijdag 3 maart 2017 verplicht spelregelexamen voor A

Dat is een hele simpele regeling die heel makkelijk uitvoerbaar is voor de Belastingdienst. De burger wordt niet te hard getroffen, want we gaan uit van een laag rendement. Naderhand zijn we ingehaald door de werkelijkheid en is het rendement heel erg uit elkaar gaan lopen met het box 3-rendement. Bovendien hebben we te maken gekregen met een Belastingdienst die toch niet zo fantastisch leek te functioneren en een ander systeem maar heel moeilijk kan uitvoeren. Daarom moeten we misschien maar niet te snel zeggen “op korte termijn”, want ook op korte termijn zijn deze problemen niet zo makkelijk oplosbaar. Deze reserves hebben derhalve lang niet altijd uitsluitend een beleggingsfunctie.

ActiZ is in dit stadium géén voorstander van het gebruik van vaccinatiebewijzen. Daarvoor is het aantal gevaccineerden nog veel te laag en de mogelijkheid om gevaccineerd te worden veel te gering. In update 105 heb bent u geïnformeerd over de spoedige komst van een ‘afwegingskader code zwart voor verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvormen, kortdurende zorg, wijkverpleging en thuiszorg’. In veel regio’s zijn overigens al volop sectorale en ketenplannen gemaakt voor een mogelijk Code-Zwart Scenario. Het landelijk afwegingskader is bedoeld als toetssteen en handvat voor de regionale plannen.

Een mooie start van het seizoen waarin voor het eerst sinds lange tijd weer tegen andere clubs gespeeld kon worden. Het 8ste GJK toernooi waarin meer dan 4000 kinderen op 1 dag tegen elkaar een toernooi spelen (grootste 1-daagste toernooi ter wereld). Na het tellen van de punten is bekend geworden dat HMHC dit jaar het …